Rękawice medyczne i ochronne – normy i oznaczenia

2020-12-23
Rękawice medyczne i ochronne – normy i oznaczenia

Rękawice medyczne:

Rękawice medyczne muszą być zgodne z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych (MDD93/42/EEC).

W celu oceny zgodności rękawice są testowane zgodnie z wieloma zharmonizowanymi standardami:

EN 455-1 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku — Część 1: Wymagania i badania na

nieobecność dziur.

EN 455-2 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku — Część 2: Wymagania i badania dotyczące

właściwości fizycznych.

EN 455-3 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku — Część 3: Wymagania i badania w ocenie

biologicznej.

EN 455-4 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku — Część 4: Wymagania i badania dotyczące

wyznaczania okresu trwałości.

Rękawice ochronne:

EN 420: Rękawice ochronne — Wymagania ogólne i metody badań.

EN 374-1:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Część 1: Terminologia i wymagania.

EN 374-2:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie.

EN 16523-1:2015 Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych

Część 1: Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego

kontaktu.

EN 374-4:2013 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.

Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów.

EN 374-5:2016 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

i mikroorganizmami. Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka

przenikania mikroorganizmów.

EN 388: 2016 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

 

Oznakowanie zgodności CE wskazuje, że produkt może być legalnie sprzedawany w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Rękawice sprzedawane w UE muszą posiadać oznakowanie CE. Rękawice z oznakowaniem CE mogą być klasyfikowane jako wyrób medyczny, jako środek ochrony indywidualnej lub w obu tych kategoriach. Aby uzyskać oznakowanie CE dla obu tych kategorii, rękawice muszą być zgodne z wymienionymi poniżej przepisami 

 

Czym różnią się rękawice medyczne od rękawic ochronnych?

Definicja wyrobu medycznego:
rękawica przeznaczona do użytku medycznego w celu ochrony pacjenta i użytkownika przed zakażeniem krzyżowym.

Definicja rękawicy ochronnej: środek ochrony indywidualnej, który zapewnia ochronę dłoni lub części dłoni przed zagrożeniami. Dodatkowo rękawica może pokrywać część ramienia i przedramienia.